Imprint

The Modelica Association is a non-profit organization with seat in Linköping, Sweden. It is registered as:

Organisationsnummer: 822003-8858
Juridisk form:    61 Ideell förening uden ekonomisk ändemaal
Län:         05 Östergötland
Kommun:        80 Linköping
Atgard:        Nyregistrerad 2000-12-12
Contact mail address: Modelica Association c/o PELAB, IDA, Linköpings Universitet S-58183 Linköping Sweden